Schengen Visa Specialist

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เคยมีประสบการณ์ทำงานในสถานทูตหรือบริษัทที่ให้บริการทำวีซ่า เช่น  ทีแอลเอส คอนแทค หรือ วีเอฟเอส

Visa Assistance from A to Z

เราให้บริการแบบครบวงจรและช่วยเหลือท่านในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า เราจะช่วยท่านในการระบุวีซ่าที่เหมาะสม รวบรวมและพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการขอวีซ่า กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า และนัดหมายเพื่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Superior quality service and assistance

เรายืนยันที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้ความช่วยเหลือในการขอวีซ่าทุกประเภท ทั้งวีซ่าระยะสั้น และระยะยาว เรายินดีให้บริการเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามข้อกำหนดของสถานทูต

Efficiency and proven result

ความช่วยเหลือของเราอันเกิดจากความชำนาญและมีคุณภาพ ทำให้เราได้รับอนุมัติผลวีซ่าเป็นอย่างดี ไม่ว่าการขอวีซ่านั้นจะมีความซับซ้อนมากน้อยขนาดไหน เราจะดูแลและให้บริการทุกเรื่องอย่างเท่าเทียมกัน

Multi-Language support: Thai, French, German, English

ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราโดยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในหลากหลายภาษา เช่น ฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ และเยอรมัน

Best Value for Money in Thailand

ด้วยความชำนาญและบริการต่าง ๆ ที่เรามี ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มค่าในราคาที่ย่อมเยากว่าบริษัทอื่น

วีซ่าสำหรับจุดหมายปลายทางยอดฮิตทั่วโลก

หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องเผชิญกับขั้นตอนที่ซับซ้อน ยุ่งยาก หรือเคยถูกปฏิเสธ ในการขอวีซ่าหลายครั้งเพื่อเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นในยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน อินเดีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และอีกหลายประเทศ


ยุโรป วีซ่า เซอร์วิสเซส ให้ความช่วยเหลือคุณทุกด้านในการยื่นขอวีซ่าระหว่างประเทศ

ผ่านทีมงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานและให้บริการรับคำร้องขอวีซ่าในสถานทูต

ซึ่งสามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องเอกสารที่ยุ่งยากเหล่านี้ให้กับท่านได้
 

เราจะช่วยท่านในทุกขั้นตอนการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใด

โดยทีมงานของเราที่มีความชำนาญในหลายภาษา เช่น อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส และเยอรมัน

 

ยุโรป วีซ่า เซอร์วิสเซส เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เลขทะเบียน 0105561086773

สิ่งสำคัญ

ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสเป็นการบริการที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ส่วนสถานทูตจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการยื่นคำขอวีซ่า ในกรณีดังกล่าว ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสจะไม่ขอรับผิดชอบหากสถานทูตปฏิเสธการยื่นคำขอวีซ่า