Schengen Visa Specialist

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เคยมีประสบการณ์ทำงานในสถานทูตหรือบริษัทที่ให้บริการทำวีซ่า เช่น  ทีแอลเอส คอนแทค หรือ วีเอฟเอส

Visa Assistance from A to Z

เราให้บริการแบบครบวงจรและช่วยเหลือท่านในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า เราจะช่วยท่านในการระบุวีซ่าที่เหมาะสม รวบรวมและพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการขอวีซ่า กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า และนัดหมายเพื่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Superior quality service and assistance

เรายืนยันที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้ความช่วยเหลือในการขอวีซ่าทุกประเภท ทั้งวีซ่าระยะสั้น และระยะยาว เรายินดีให้บริการเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามข้อกำหนดของสถานทูต

Efficiency and proven result

ความช่วยเหลือของเราอันเกิดจากความชำนาญและมีคุณภาพ ทำให้เราได้รับอนุมัติผลวีซ่าเป็นอย่างดี ไม่ว่าการขอวีซ่านั้นจะมีความซับซ้อนมากน้อยขนาดไหน เราจะดูแลและให้บริการทุกเรื่องอย่างเท่าเทียมกัน

Multi-Language support: Thai, French, German, English

ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราโดยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในหลากหลายภาษา เช่น ฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ และเยอรมัน

Best Value for Money in Thailand

ด้วยความชำนาญและบริการต่าง ๆ ที่เรามี ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มค่าในราคาที่ย่อมเยากว่าบริษัทอื่น

ยุโรป วีซ่า เซอร์วิสเซส

ท่านอยู่ในประเทศไทยและต้องเผชิญกับขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นในการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นในยุโรปหรือไม่  หรือท่านเคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น (หลายครั้ง) หรือไม่


ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสจะช่วยท่านในการยื่นคำขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยทีมงานที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตและเป็นผู้ให้บริการรับคำร้องขอยื่นวีซ่า ซึ่งสามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องเอกสารให้กับท่านได้

เราจะช่วยท่านตลอดขั้นตอนในการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทไหน (แบบระยะสั้นหรือระยะยาว)
ท่านจะได้ประโยชน์จากทีมงานของเราที่พูดได้หลากหลายภาษา เช่น อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส และเยอรมัน

ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีหมายเลขจดทะเบียน 0105561086773

บริการของเรา

ประเทศในเขตเชงเก้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในเขตเชงเก้น สหภาพยุโรป และประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป

ประเภทของวีซ่า

วีซ่ามีหลายประเภท การกำหนดวีซ่าให้เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะได้รับอนุมัติการขอวีซ่า โดยไม่ถูกปฏิเสธ

การบริการของเรา

สิ่งที่เราเสนอ

สิ่งสำคัญ

ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสเป็นการบริการที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ส่วนสถานทูตจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการยื่นคำขอวีซ่า ในกรณีดังกล่าว ยุโรปวีซ่าเซอร์วิสจะไม่ขอรับผิดชอบหากสถานทูตปฏิเสธการยื่นคำขอวีซ่า